Co to jest?
CentrumKredytowe.pl to platforma umożliwiająca publikację pytań z dziedziny szeroko pojętych finansów. Na zadane pytania użytkownicy uzyskują odpowiedź od innych użytkowników.

Jak zadać pytanie?
Kliknij w link zadaj pytanie, który znajduje się w różnych częściach strony.

Kiedy uzyskam odpowiedź?
Platforma bazuje na użytkownikach i to od nich zależy, na które pytania oraz kiedy zostaną udzielone odpowiedzi.

Jak usunąć dane z BIK?

Byłem zadłużony, nawet dwa razy, teraz moja sytuacja jest względnie stabilna, ale najważniejsze jest to, że nie mam długów. Spłaciłem wszystko, co było do spłacenia, została mi jeszcze jedna rzecz – usunąć swoje dane z BIK. Nie chcę tam figurować, skoro nie mam ju żadnych długów, nie wie ktoś jaka jest procedura, jak to usunąć?
pytanie zadane 1 listopada 2013 przez użytkownika auxilium (14,580)

2 odpowiedzi

Trudno będzie usnuć negatywne dane z BIK. Wydaje mi się, że jeśli opóźnienia w spalcie rat przekraczały 60 dni, to trzeba liczyć się z tym, że bank bez naszej zgody może przechowywać dane w BIK nawet do 5 lat, po jakiś 3 lat od zaistnienia wpisu, w kolejnych scoringach będziemy otrzymywać mniej negatywnych punktów.
odpowiedź 11 listopada 2013 przez użytkownika Meritum (50,310)
Zgadza się, jeśli opóźnienia przekroczyły 60 dni, bank nabrał praw do przetwarzania danych w BIK przez 5 lat od momentu zamknięcia zobowiązania (a także przez 12 lat w celach statystycznych). Więcej informacji na ten temat znajdzie Pan na naszej stronie:
https://www.bik.pl/czyszczenie-bik

Pozdrawiam,

eRzecznik BIK

Jak duże były to opóźnienia? Może nie przekroczyły one 60 dni? Jeśli tak to wysyłaj do banku pismo (nie ma gwarancji powodzenia, ale szanse są duże) o zaprzestanie przetwarzania danych i usunięcie z BIK-u. Tutaj masz przykład takiego pisma:

Miasto i data

Imię i Nazwisko                                                                                                                               

Adres

 

Nazwa Banku

Adres Banku

 

 

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych przez bank oraz zaprzestania przetwarzania danych w BIK S.A.

 

 

Zwracam się z prośbą o usunięcie moich danych osobowych, oraz danych dotyczących zobowiązań zaciągniętych w banku oraz zaprzestania przetwarzania moich danych w Bankowym Rejestrze Dłużników, a także w Biurze Informacji Kredytowej,

 

Uzasadnienie

zgodnie art. 105a ust 3 ustawy Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) w związku z art.32 ust. 1 pkt 6 oraz art. 35 ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)  klient ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych w określonych okolicznościach.

Informuję, iż nie wyrażam zgody na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania w w/w rejestrach i instytucjach.

Informuję, iż umowa z dnia…….. roku, nr:………….. a, wygasła a zadłużenie zostało ostatecznie spłacone w dniu……….., tym samym wygasł stosunek prawny pomiędzy bankiem a moją osobą.

Prawo Bankowe jednoznacznie określa w art. 105a przesłanki przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową bez zgody osoby, której te informacje dotyczą. W niniejszej sprawie bank nie wywiązał się z ustawowego obowiązku określonego w ust. 3 ww. przepisu tj. nie poinformowano mnie o zamiarze przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową bez mojej zgody.

Informuję, iż w przypadku nie usunięcia danych przez Państwa bank, będę zmuszony do zwrócenia się z tą sprawą do odpowiednich instytucji nadzorujących takie zdarzenia Generalnego Inspektora Danych Osobowych a także do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o nakazanie Bankowi wywiązania się z obowiązków ustawowych a także do stosownego ukarania przez organ nadzorujący.

Nadmienia, iż (jestem w trakcie zakupu nieruchomości i dokonałem wpłaty na poczet zakupu nieruchomości/jestem w trakcie refinansowania kredytu na tańszy/jestem w trakcje konsolidacji kredytów na tańszy) i ewentualne straty, jakie poniosę w związku z niewywiązaniem się Państwa banku będę dochodził na drodze sądowej a wynik rozprawy upublicznię. – można zastosować celem zwiększenia skuteczności, wybrać właściwą sytuację z nawiasu.

 

Z poważaniem,

 

Tutaj masz plik do pobrania: http://wniosek.sekretybik.pl/wniosek-bik.pdf

odpowiedź 10 grudnia 2013 przez użytkownika Qwerty (15,050)

Podobne pytania

1 odpowiedź
pytanie zadane 16 lipca 2013 przez użytkownika Latuz (16,130)
2 odpowiedzi
pytanie zadane 4 grudnia 2013 przez użytkownika Ab ovo (3,510)
1 odpowiedź
pytanie zadane 30 października 2013 przez użytkownika auxilium (14,580)
1 odpowiedź
pytanie zadane 7 grudnia 2013 przez użytkownika Kamson (40,100)
1 odpowiedź
pytanie zadane 7 sierpnia 2013 przez użytkownika auxilium (14,580)
...