Co to jest?
CentrumKredytowe.pl to platforma umożliwiająca publikację pytań z dziedziny szeroko pojętych finansów. Na zadane pytania użytkownicy uzyskują odpowiedź od innych użytkowników.

Jak zadać pytanie?
Kliknij w link zadaj pytanie, który znajduje się w różnych częściach strony.

Kiedy uzyskam odpowiedź?
Platforma bazuje na użytkownikach i to od nich zależy, na które pytania oraz kiedy zostaną udzielone odpowiedzi.

Jak zniknąć z bik?

Czy istnieje taki sposób żeby usunąć swoje dane z bik? Bardzo chciałbym aby moja historia w biurze informacji kredytowej zniknęła. Cały czas utrudnia mi ona otrzymanie kredytu, kupowanie na raty i podpisywanie umów w sieci komórkowej. Jak mogę to zrobić? Proszę doradźcie mi.
pytanie zadane 8 grudnia 2013 przez użytkownika Kamson (40,100)

1 odpowiedź

Jak duże miałeś opóźnienia w płatnościach? W przypadku opóźnień powyżej 60 dni szanse na usunięcie Ciebie z BIK przez bank są bardzo małe, a takie dane mogą tam widnieć nawet do 5 lat. Na Twoim miejscu próbowałbym z takim wnioskiem, który wysyłasz listem poleconym najlepiej za potwierdzeniem odbioru:

 

Miasto i data

Imię i Nazwisko                                                                                                                               

Adres

 

Nazwa Banku

Adres Banku

 

 

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych przez bank … oraz zaprzestania przetwarzania danych w BIK S.A.

 

 

Zwracam się z prośbą o usunięcie moich danych osobowych, oraz danych dotyczących zobowiązań zaciągniętych w banku… oraz zaprzestania przetwarzania moich danych w Bankowym Rejestrze Dłużników, a także w Biurze Informacji Kredytowej,

 

Uzasadnienie

zgodnie art. 105a ust 3 ustawy Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) w związku z art.32 ust. 1 pkt 6 oraz art. 35 ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)  klient ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych w określonych okolicznościach.

Informuję, iż nie wyrażam zgody na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania w w/w rejestrach i instytucjach.

Informuję, iż umowa z dnia…….. roku, nr:………….. a, wygasła a zadłużenie zostało ostatecznie spłacone w dniu……….., tym samym wygasł stosunek prawny pomiędzy bankiem a moją osobą.

Prawo Bankowe jednoznacznie określa w art. 105a przesłanki przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową bez zgody osoby, której te informacje dotyczą. W niniejszej sprawie bank nie wywiązał się z ustawowego obowiązku określonego w ust. 3 ww. przepisu tj. nie poinformowano mnie o zamiarze przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową bez mojej zgody.

Informuję, iż w przypadku nie usunięcia danych przez Państwa bank, będę zmuszony do zwrócenia się z tą sprawą do odpowiednich instytucji nadzorujących takie zdarzenia Generalnego Inspektora Danych Osobowych a także do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o nakazanie Bankowi wywiązania się z obowiązków ustawowych a także do stosownego ukarania przez organ nadzorujący.

Nadmienia, iż (jestem w trakcie zakupu nieruchomości i dokonałem wpłaty na poczet zakupu nieruchomości/jestem w trakcie refinansowania kredytu na tańszy/jestem w trakcje konsolidacji kredytów na tańszy) i ewentualne straty, jakie poniosę w związku z niewywiązaniem się Państwa banku będę dochodził na drodze sądowej a wynik rozprawy upublicznię. – można zastosować celem zwiększenia skuteczności, wybrać właściwą sytuację z nawiasu.

 

Z poważaniem,

 

Tutaj masz plik do pobrania: http://wniosek.sekretybik.pl/wniosek-bik.pdf

odpowiedź 10 grudnia 2013 przez użytkownika Qwerty (15,050)

Podobne pytania

0 odpowiedzi
pytanie zadane 13 grudnia 2013 przez użytkownika Kamson (40,100)
1 odpowiedź
pytanie zadane 24 września 2013 przez użytkownika Adreno (6,110)
1 odpowiedź
pytanie zadane 29 sierpnia 2013 przez użytkownika Adreno (6,110)
1 odpowiedź
pytanie zadane 7 grudnia 2013 przez użytkownika Kamson (40,100)
0 odpowiedzi
...