Co to jest?
CentrumKredytowe.pl to platforma umożliwiająca publikację pytań z dziedziny szeroko pojętych finansów. Na zadane pytania użytkownicy uzyskują odpowiedź od innych użytkowników.

Jak zadać pytanie?
Kliknij w link zadaj pytanie, który znajduje się w różnych częściach strony.

Kiedy uzyskam odpowiedź?
Platforma bazuje na użytkownikach i to od nich zależy, na które pytania oraz kiedy zostaną udzielone odpowiedzi.

Jak napisać prośbę o wycofanie danych z bik?

Ktoś mi podpowiedział że żeby sprawdzić swoje konto w biku zanim zgłoszę se do banku po kredyt muszę napisac jakiś wniosek. Chicałabym aby moje dane z biku po splacie długów były wycofane. Gdzie i co powinnam zlożyć?
pytanie zadane 25 lipca 2013 przez użytkownika Natka (15,100)

2 odpowiedzi

Takie dane po spłacie kredytu zostaną jeszcze w bazie Biura Informacji Kredytowej. Będą one tam przechowywane jeszcze przesz kilka lat. Zadaniem BIK w tym wypadku jest administrowanie danymi i ich udostępnianie do analizy w danej instytucji ( najczęściej bankom ) udzielającej finansowania. Do celów statystycznych pani dane w BIK mogą być przechowywane nawet do 12 lat.
odpowiedź 18 września 2013 przez użytkownika Meritum (50,310)

Imię i NazwiskoMiasto i data

Adres

Nazwa Banku

Adres Banku

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych przez bank … oraz zaprzestania przetwarzania danych w BIK S.A.

Zwracam się z prośbą o usunięcie moich danych osobowych, oraz danych dotyczących zobowiązań zaciągniętych w banku… oraz zaprzestania przetwarzania moich danych w Bankowym RejestrzeDłużników a także z BiurzeInformacji Kredytowej,

Uzasadnienie

zgodnie art. 105 a ust 3 ustawy Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) w związku z art.32 ust. 1 pkt 6 oraz art. 35 ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)  klient ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych w określonych okolicznościach.

Informuję, iż nie wyrażam zgodyna dalsze przetwarzanie moich danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania w w/w rejestrach i instytucjach.

Informuję, iż umowa z dnia…….. roku, nr:…………..a, wygasła a zadłużenie zostało ostatecznie spłacone wdniu……….., tym samym wygasł stosunek prawny pomiędzy bankiem a moją osobą.

Prawo Bankowe jednoznacznie określa w art. 105a przesłanki przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową bez zgody osoby, której te informacje dotyczą. W niniejszej sprawie bank nie wywiązał sięzustawowego obowiązku określonego w ust. 3 ww. przepisu tj. nie poinformowano mnie o zamiarze przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową bez mojej zgody. (w przypadku gdy zobowiązanie było regulowane do 60 dni i często nawet 90, przeważniewystarczy tylko wycofanie zgody na przetwarzaniedanych.)

Informuję, iż w przypadku nie usunięcia danych przez Państwa bank,  będę zmuszony do zwrócenia się z tą sprawą do odpowiednich instytucji nadzorujących takie zdarzenia Generalnego Inspektora Danych Osobowych a także do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o nakazanie Bankowi wywiązania się z obowiązków ustawowych a także do stosownego ukarania przez organ nadzorujący.

Nadmienia, iż (jestem w trakcie zakupu nieruchomości  i dokonałem wpłaty na poczet zakupu nieruchomości/jestem w trakcie refinansowania kredytu na tańszy/jestem w trakcje konsolidacji kredytów na tańszy) i ewentualne straty jakie poniosę w związku z niewywiązaniem się Państwa banku będę dochodził na drodze sądowej a wynik rozprawy upublicznię. –można zastosować celem zwiększenia skuteczności, wybrać właściwą sytuację z nawiasu.

Z poważaniem,

 

To jest przykładowy wniosek, zerknij na http://wniosek.sekretybik.pl/wniosek-bik.pdf

odpowiedź 7 grudnia 2013 przez użytkownika Qwerty (15,050)

Podobne pytania

1 odpowiedź
pytanie zadane 24 lipca 2013 przez użytkownika Kamson (40,100)
1 odpowiedź
pytanie zadane 3 sierpnia 2013 przez użytkownika Natka (15,100)
1 odpowiedź
pytanie zadane 2 grudnia 2013 przez użytkownika Kamson (40,100)
1 odpowiedź
pytanie zadane 24 sierpnia 2013 przez użytkownika Natka (15,100)
1 odpowiedź
pytanie zadane 20 sierpnia 2013 przez użytkownika Natka (15,100)
...